Hướng dẫn trình tự, thủ tục điều chỉnh dự án, điều chỉnh tiến độ, thời gian thực hiện hợp đồng xây dựng thuộc thẩm quyền quyết định đầu tư của Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông. (12/04/2024)
Ngày 12/4/2024 Sở Xây dựng đã ban hành Công văn số 738/SXD-QLCLCT gửi: Ban chấp hành Đoàn tỉnh Đắk Nông; Các Sở: Kế hoạch và Đầu tư,Tài chính, Tư pháp; Các Sở quản lý công trình xây dựng chuyên ngành; UBND các huyện, thành phố Gia Nghĩa; Các Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng chuyên ngành, khu vực về việc hướng dẫn trình tự, thủ tục điều chỉnh dự án, điều chỉnh tiến độ, thời gian thực hiện hợp đồng xây dựng thuộc thẩm quyền quyết định đầu tư của Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông.

 

Thực hiện Thông báo số 452/TB-VPUBND ngày 5/4/2024 của Văn phòng UBND tỉnh Đắk Nông Thông báo kết luận của đồng chí Lê Văn Chiến - Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh tại cuộc họp giải quyết một số khó khăn vướng mắc trong quá trình triển khai dự án Công viên hoa Thanh niên và khu vui chơi, giải trí thanh thiếu nhi tỉnh Đắk Nông (cuộc họp ngày 2/4/2024).

Để thống nhất giải quyết việc điều chỉnh dự án, điều chỉnh tiến độ, thời gian thực hiện hợp đồng xây dựng, tuân thủ đầy đủ trình tự, thủ tục theo quy định hiện hành, trên cơ sở nhiệm vụ được giao tại Thông báo số 452/TB-VPUBND ngày 5/4/2024 của Văn phòng UBND tỉnh Đắk Nông thông báo kết luận của đồng chí Lê Văn Chiến, theo đó tại điểm 3 của Thông báo; Giao Sở Xây dựng hướng dẫn tỉnh đoàn tổ chức điều chỉnh thời gian thực hiện dự án, điều chỉnh dự án theo quy định, hoàn thành trước ngày 15/4/2024. Đồng thời, có văn bản hướng dẫn đến các Chủ đầu tư tổ chức thực hiện điều chỉnh thời gian thực hiện dự án, điều chỉnh thời gian thực hiện hợp đồng trong giai đoạn thực hiện dự án, trong thời gian thực hiện hợp đồng. Vấn đề này Sở Xây dựng có ý kiến như sau:

Việc hướng dẫn về trình tự, thủ tục điều chỉnh dự án, điều chỉnh tiến độ, thời gian thực hiện hợp đồng xây dựng thuộc thẩm quyền quyết định đầu tư của Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông đã được Sở Xây dựng hướng dẫn cụ thể tại Công văn số 1258/SXD-CCGĐ ngày 14/7/2021 về việc hướng dẫn trình tự, thủ tục điều chỉnh dự án, điều chỉnh tiến độ, thời gian thực hiện hợp đồng xây dựng thuộc thẩm quyền quyết định đầu tư của Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông và Công văn số 1705/SXD-KT&QLHĐXD ngày 8/9/2023 của Sở Xây dựng về việc điều chỉnh hợp đồng xây dựng đối với các dự án đầu tư xây dựng thuộc thẩm quyền quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông.

Để đảm bảo việc thực hiện thống nhất giải quyết việc điều chỉnh dự án, điều chỉnh tiến độ, thời gian thực hiện hợp đồng xây dựng, tuân thủ đầy đủ trình tự, thủ tục theo quy định hiện hành đề nghị Ban chấp hành Đoàn tỉnh Đắk Nông; Quý cơ quan và các Chủ đầu tư quan tâm nghiên cứu để triển khai thực hiện theo đúng các quy định của pháp luật.

Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, đề nghị các Đơn vị có văn bản phản hồi về Sở Xây dựng để được thông tin, hướng dẫn xử lý theo quy định.

 

Phòng QLCLCT

Lượt xem:  49 Bản in Quay lại

Tin đã đưa
Trang 1 / 2 1 2
 Go To 
 
Xem theo ngày :
Liên kết web