Hướng dẫn công tác quản lý dự án, thẩm định, phê duyệt các công trình, dự án sử dụng vốn đầu tư công trên địa bàn tỉnh Đắk Nông (12/07/2021)
Ngày 09/7/2021, Sở Xây dựng đã ban hành Công văn số 1230/SXD-CCGĐ gửi: Các Sở quản lý công trình xây dựng chuyên ngành; UBND các huyện, thành phố Gia Nghĩa về việc hướng dẫn công tác quản lý dự án, thẩm định, phê duyệt các công trình, dự án sử dụng vốn đầu tư công trên địa bàn tỉnh Đắk Nông.

Xem nội dung chi tiết tại đây:

 

Chi Cục giám định Xây dựng

Lượt xem:  272 Bản in Quay lại

Tin đã đưa
Liên kết web