Công khai thông tin Người phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí tại Sở Xây dựng (30/08/2023)
Ngày 30/8/2023 Sở Xây dựng đã ban hành Thông báo số 1604/TB-SXD về việc công khai thông tin Người phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí tại Sở Xây dựng

 

Căn cứ Nghị định số 09/2017/NĐ-CP ngày 09/02/2017 của Chính phủ  quy định chi tiết việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan hành chính nhà nước;

Căn cứ Công văn số 1210/STTTT-TTBCXB ngày 09/8/2023 của Sở Thông tin và Truyền thông về việc triển khai Công văn số 3950/UBND-KGVX ngày 13/7/2023 của UBND tỉnh về việc chấn chỉnh công tác phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí.

Sở Xây dựng thông báo đến các cơ quan, đơn vị về Người phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí tại Sở Xây dựng cụ thể như sau:

  • Họ và tên: Ông Phan Nhật Thanh;
  • Chức vụ: Giám đốc Sở Xây dựng;
  • Số điện thoại di động: 0357.668.668;
  • Địa chỉ e-mail: thanhpn.sxd@daknong.gov.vn.

Sở Xây dựng thông báo để các cơ quan, đơn vị được biết.

 

Văn phòng

Lượt xem:  275 Bản in Quay lại

Tin đã đưa
Trang 1 / 7 1 2 3 4 5 6 7
 Go To 
 
Xem theo ngày :
Liên kết web