Công bố, công khai mức thu, nộp phí, lệ phí trong lĩnh vực xây dựng (21/11/2023)

 

Theo đó, Sở Xây dựng công khai việc thu lệ phí cấp cấp giấy phép hoạt động xây dựng, lệ phí cấp chứng chỉ hành nghề kiến trúc sư  và cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng, chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng; Phí thẩm định dự án đầu tư xây dựng, phí thẩm định thiết kế kỹ thuật, phí thẩm định dự toán xây dựng như sau:

I. Quy định mức thu, chế độ thu, nộp lệ phí cấp giấy phép hoạt động xây dựng, lệ phí cấp chứng chỉ hành nghề kiến trúc sư như sau: (Kể từ ngày 08/08/2022 trở đi)

1. Mức thu lệ phí cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng cho tổ chức, chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng cho cá nhân được quy định như sau:

a) Mức thu lệ phí cấp lần đầu, điều chỉnh hạng, chuyển đổi:

- Chứng  chỉ  năng  lực  hoạt  động  xây  dựng  cho  tổ  chức:  1.000.000 đồng/chứng chỉ.

- Chứngchỉ  hành  nghề  hoạt  động  xây  dựng  cho  cá  nhân:  300.000 đồng/chứng chỉ.

b) Mức thu lệ phí cấp lại, bổ sung nội dung, điều chỉnh, gia hạn chứng chỉ bằng 50% mức thu lệ phí tại điểm a khoản này.

2. Mức thu lệ phí cấp chứng chỉ hành nghề kiến trúc quy định như sau:

a) Mức thu lệ phí cấp lần đầu, chuyển đổi: 300.000 đồng/chứng chỉ.

b) Mức thu lệ phí cấp lại, gia hạn, công nhận chứng chỉ bằng 50% mức thu lệ phí tại điểm a khoản này.

3. Mức thu lệ phí cấp giấy phép hoạt động xây dựng cho nhà thầu nước ngoài: 2.000.000 đồng/giấy phép.

II. Mức thu lệ phí cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng, chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng; Phí thẩm định dự án đầu tư xây dựng, phí thẩm định thiết kế kỹ thuật, phí thẩm định dự toán xây dựng (kể từ ngày 01/7/2023đến hết ngày 31/12/2023).

- Lệ phí cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng cho tổ chức lần đầu, điều chỉnh hạng, chuyển đổi: 500.000(năm trăm nghìn) đồng/chứng chỉ.

- Lệ phí cấp lại, cấp bổ sung, gia hạn chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng cho tổ chức: 250.000(hai trăm năm mươi nghìn) đồng/chứng chỉ.

- Lệ phí cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng lần đầu, điều chỉnh hạng, chuyển đổi cho cá nhân: 150.000(một trăm năm mươi nghìn) đồng/chứng chỉ.

- Lệ phí cấp lại, cấp bổ sung, gia hạnchứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng cho cá nhân: 75.000(bảy mươi lăm nghìn) đồng/chứng chỉ.

- Phí thẩm định dự án đầu tư xây dựng bằng 50% mức thu phí theo quy định tại biểu mức thu phí thẩm định dự án đầu tư xây dựng ban hành kèm theo thông tư số 28/2023/TT-BTC ngày 12/5/2023 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

- Phí thẩm định thiết kế kỹ thuật, phí thẩm định dự toán xây dựng bằng 50% mức thu phí quy định tại biểu mức thu phí thẩm định thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở, phí thẩm định dựtoán xây dựng ban hành kèm theo thông tư 27/2023/TT-BTC ngày 12/5/2023 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

 

Văn phòng

Lượt xem:  259 Bản in Quay lại

Tin đã đưa
Trang 1 / 8 1 2 3 4 5 6 7 8
 Go To 
 
Xem theo ngày :
Liên kết web