Thông báo triển khai thực hiện việcthu phí, lệ phí trực tuyến trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh Đắk Nông (28/03/2024)
Ngày 28/3/2024 Sỏ Xây dựng đã ban hành Công văn số 585/TB-SXD về việc triển khai thực hiện việcthu phí, lệ phí trực tuyến trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh Đắk Nông

 

Thực hiện 957/QĐ-UBND ngày 07/8/2023 của UBND tỉnh Đăk Nông về việc  ban hành Quy định đánh giá, xác định Chỉ số cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh Đắk Nông; Quyết định số 1552/QĐ-UBND ngày 19/09/2022 của UBND tỉnh về việc Ban hành Bộ chỉ số đánh giá, xếp hạng mức độ chuyển đổi số tại các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Đắk Nông. Theo đó có chấm điểm tiêu chí tỷ lệ hồ sơ được tích hợp triển khai thanh toán trực tuyến.

Căn cứ báo cáo số 83/BC-STTTT ngày 25/03/2024 của Sở Thông tin & Truyền thông về việc triển khai thực hiện thanh toán trực tuyến trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh Đắk Nông.

Nhằm tiết kiệm chi phí, thời gian đi lại của các cơ quan, tổ chức, cá nhân, đồng thời cải thiện, nâng cao chỉ số cải cách hành chính tại Sở Xây dựng năm 2024 và các năm tiếp theo. Hiện nay các TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng đã được thực hiện việc thanh toán trực tuyến thông qua tài khoản thụ hưởng của Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh. Sở Xây dựng xin thông báo và khuyến khích các cơ quan, tổ chức, cá nhân thực hiện đăng ký nộp hồ sơ trực tuyến và thanh toán trực tuyến trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh Đắk Nông đối với các thủ tục hành chính đã được cung cấp dịch vụ công trực tuyến toàn trình tại địa chỉ  https://dichvucong.daknong.gov.vn/.

Sở Xây dựng thông báo đến quý cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân được biết phối hợp thực hiện./.

 

Thanh Thảo - Văn phòng Sở

Lượt xem:  118 Bản in Quay lại

Tin đã đưa
Trang 1 / 8 1 2 3 4 5 6 7 8
 Go To 
 
Xem theo ngày :
Liên kết web